Обмен учебными материалами


Для систем, які визначають тип рухомої одиниці, рівень настроювання для локомотивів установлюється Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці.Для забезпечення можливості спостереження за динамікою розвитку несправностей програмно-апаратними засобами систем централізованого контролю рівні сигналів, що видаються на роздруківку принтера і на збереження в базі даних АРМ ЦПК, повинні бути на 50% менше від рівня сигналу „Тривога 1”.

У кожному вагонному депо реєструються фактично встановлені рівні настроювання систем виявлення перегрітих букс по всіх пунктах контролю даного вагонного депо відповідно до вимог, заданих службою вагонного господарства залізниці, із зазначенням терміну дії встановленого рівня настроювання по кожному з пунктів контролю.

Примітка. Під умовною температурою підшипника мається на увазі температура нагрівання підшипника букси, при якій зовнішня температура корпуса букси відповідає температурі випромінювача-імітатора нагрітої букси, що задається при калібруванні засобів контролю температури букс.

9.35 Несправність буксових вузлів, виявлених засобами контролю, оглядач вагонів чи машиніст локомотива визначає при їх огляді візуально і на дотик. Оцінка температури нагрівання корпусів букс (ступиць, дисків коліс) повинна виконуватися з використанням спеціальних засобів вимірювальної техніки (до оснащення залізниць приладами для вимірювання температури буксових вузлів дозволяється оцінювати температуру на дотик) і порівнюється з температурою корпусів інших букс (ступиць, дисків коліс) цього чи сусіднього вагона (локомотива, вагона електропоїзда). Якщо нагрів корпусів (ступиць, дисків коліс), а також редукторів чи шківів приводу генератора пасажирських вагонів, має значення вище рівня настройки системи контролю чи помітно відрізняється від нагріву інших букс (ступиць, дисків коліс) цього чи сусіднього вагона, то таке показання засобів контролю вважається підтвердженим, незалежно від того, зроблений ремонт буксового вузла (відчеплення вагона) чи після огляду вагон відправлений у складі поїзда далі. В останньому випадку відповідальність за безаварійне проходження вагона в поїзді несе оглядач вагонів, що виконував його огляд, і працівники останнього ПТО, що відправили поїзд.

Зазначені випадки зупинки поїзда і відправлення показаного засобами контролю вагона в складі поїзда не є порушення вимог пункту 12.13 Правил технічної експлуатації залізниць України працівниками вагонного господарства.

Примітка. На показання засобів контролю може вплинути будь-яке стороннє джерело інфрачервоного-випромінювання (нагріте тіло) у межах показаного вагона, що потрапило в поле огляду прийомних камер.

9.36 Системи виявлення загальмованих колісних пар, які використовують роздільний або загальний з засобами виявлення перегрітих букс канал контролю температури елемента колеса, в залежності від пунктів їх встановлення настроюються за тими ж критеріями, що і системи виявлення перегрітих букс з підвищеним рівнем формування сигналу “Тривога 1” (на 30-50%). Конкретне значення параметра настройки порогових пристроїв задається у вимогах інструкції (керівництва) з експлуатації конкретного типу систем виявлення загальмованих коліс.

Підтвердженим показання вважається в тому випадку, коли нагрів елементів коліс показаного вагону з причини сильного та тривалого притискання гальмових колодок при неправильній роботі обладнання гальмування (можливо з причини несправності декількох буксових вузлів у вагоні) перевищує рівень настройки систем.

9.37 Система виявлення дефектів коліс по кругу кочення повинна бути настроєна:

- при розміщенні польових пристроїв перед станціями з ПТО чи ППВ — на виявлення повзунів і наварів глибиною (висотою) від 1 мм і вище, а вищербин — довжиною більше 50 мм, нерівномірного прокату від 2 мм і вище на довжину дуги окружності колеса до 500 мм;

- при розміщенні польових пристроїв перед станціями з ПКТО на виявлення повзунів, наварів і нерівномірного прокату (у вантажних та у пасажирських вагонах) глибиною (висотою) від 2 мм і вище, а вищербин — довжиною більше 85 мм.

Загрузка...

9.38 Система виявлення деталей, що волочаться, і контролю сходу вагонів повинна бути настроєна на виявлення деталей рухомого складу, що виходять за нижній обрис габариту рухомого складу в зоні:

- по ширині колії на відстань 1540 мм — в обидва боки від осі колії;

- по висоті на відстань від 0 до 10 мм над рівнем головки рейки, за винятком зони проходу колеса і центральної зони (по 215 мм в обидва боки від осі колії), що приймаються відповідно на 50 мм та 20 мм нижче рівня головки рейки.

9.39 Системи виявлення відхилень бокового та верхнього габариту рухомого складу повинні настроюватися на виявлення частин рухомого складу, що виходять за межі габариту “Т” (крім струмоприймачів електровозів та електропоїздів) в зоні:

- по ширині колії на відстані 1950 мм – в обидві сторони осі колії;

- по висоті на відстані 5400 мм від рівня головки рейки.

9.40 Системи виявлення перевантаження вагонів при встановленні їх на станціях з ПТО, ППВ з метою недопущення подальшого прямування по дільницях вагонів з перевантаженням або нерівномірним завантаженням з причини загрози безпеці руху повинні настроюватися на виявлення вагонів з середнім навантаженням на вісь, починаючи з 25 т та вище, або з коефіцієнтом нерівномірного завантаження вагонів по сторонах або візках (змінюється в залежності від його ваги брутто), починаючи з 0,25 (при навантаженні на вісь 25 т) та вище. Конкретні значення параметрів настройки засобів виявлення перевантаження вагонів на кожному пункті їх розміщення встановлюється службою вагонного господарства залізниці.

При розміщенні систем виявлення перевантаження вагонів на стикових станціях залізниць та на станціях, що примикають до пунктів масового навантаження, рівень настройки систем встановлюється за розпорядженням начальника залізниці.

Конкретний порядок зняття показань із реєструючих і сигналізуючих пристроїв засобів контролю, забезпечення зупинки поїзда з несправними вагонами (локомотивами) на станції, організації огляду і ремонту рухомого складу у поїздах, зупинених за показаннями засобів контролю, технічного обслуговування засобів контролю у відповідності до вимог цієї Інструкції визначається місцевою Інструкцією, затвердженою начальником залізниці або його заступником для кожного пункту контролю на основі типових технологічних процесів і вказівок про виконання таких операцій, з урахуванням характеру та особливостей роботи станції, наявного штату, місця розташування апаратури засобів контролю та інших умов.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная